Left-Banner
Right-Banner

ICTU tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2019

Sáng ngày 09/1/2020, tại Thư viện Đa Chức năng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2019. Hội nghị có sự hiện diện của TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; TS. Trương Hà Hải – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Đỗ Đình Cường – Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và đại diện cán bộ, viên chức, người lao động của trường.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí: TS. Nguyễn Văn Tảo; TS. Vũ Đức Thái và TS. Đỗ Đình Cường.

TS. Nguyễn Văn Tảo trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019.

Mở đầu Hội nghị, Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, TS. Nguyễn Văn Tảo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo đã nêu lên những thành tích nổi bật trên tất cả các mặt công tác như: công tác đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác học sinh sinh viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; …, đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2020. Ngoài những ưu điểm nổi bật, TS. Nguyễn Văn Tảo cũng chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại và cần được khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân

Sau báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng, Hội nghị cũng đã được nghe nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2019, dự toán tài chính năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và phương hướng nhiệm kỳ năm 2020; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020... đồng thời bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới gồm có 7 đồng chí: Nguyễn Thu Hương; Nguyễn Thị Thu Hiền; Vũ Thu Ánh; Trần Minh Liên; Phạm Thị Nhung; Ngô Cơ Bản; Đoàn Thị Thanh Thảo. Tại Hội nghị cũng đã trao các quyết định thi đua khen thưởng dành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

TS. Nguyễn Văn Tảo trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2018 – 2019. 

TS. Vũ Đức Thái trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục từ năm 2017 – 2018 đến năm 2018 – 2019.

TS. Trương Hà Hải trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ dành cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2018 – 2019.

Tại phiên thảo luận, thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng đã thẳng thắn trả lời một số câu hỏi được gửi đến Hội nghị về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, hợp đồng lao động… Các câu hỏi gửi đến Hội nghị đã được đoàn Chủ tịch giải đáp kịp thời và thỏa đáng, đáp ứng được lòng mong đợi của các cán bộ, viên chức trong toàn trường.Tiếp đến, TS. Nguyễn Văn Tảo, thay mặt đoàn Chủ tịch đã lên phát động thi đua năm 2020.

Sau nhiều giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết nhiều nội dung quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

 

Pin It

ICTU tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2019

Sáng ngày 09/1/2020, tại Thư viện Đa Chức năng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2019. Hội nghị có sự hiện diện của TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; TS. Trương Hà Hải – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Đỗ Đình Cường – Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và đại diện cán bộ, viên chức, người lao động của trường.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí: TS. Nguyễn Văn Tảo; TS. Vũ Đức Thái và TS. Đỗ Đình Cường.

TS. Nguyễn Văn Tảo trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019.

Mở đầu Hội nghị, Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, TS. Nguyễn Văn Tảo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo đã nêu lên những thành tích nổi bật trên tất cả các mặt công tác như: công tác đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác học sinh sinh viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; …, đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2020. Ngoài những ưu điểm nổi bật, TS. Nguyễn Văn Tảo cũng chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại và cần được khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân

Sau báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng, Hội nghị cũng đã được nghe nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2019, dự toán tài chính năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và phương hướng nhiệm kỳ năm 2020; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020... đồng thời bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới gồm có 7 đồng chí: Nguyễn Thu Hương; Nguyễn Thị Thu Hiền; Vũ Thu Ánh; Trần Minh Liên; Phạm Thị Nhung; Ngô Cơ Bản; Đoàn Thị Thanh Thảo. Tại Hội nghị cũng đã trao các quyết định thi đua khen thưởng dành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

TS. Nguyễn Văn Tảo trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2018 – 2019. 

TS. Vũ Đức Thái trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục từ năm 2017 – 2018 đến năm 2018 – 2019.

TS. Trương Hà Hải trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ dành cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2018 – 2019.

Tại phiên thảo luận, thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng đã thẳng thắn trả lời một số câu hỏi được gửi đến Hội nghị về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, hợp đồng lao động… Các câu hỏi gửi đến Hội nghị đã được đoàn Chủ tịch giải đáp kịp thời và thỏa đáng, đáp ứng được lòng mong đợi của các cán bộ, viên chức trong toàn trường.Tiếp đến, TS. Nguyễn Văn Tảo, thay mặt đoàn Chủ tịch đã lên phát động thi đua năm 2020.

Sau nhiều giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết nhiều nội dung quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama