Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị Tập huấn quản trị, vận hành và khai thác hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Trong 02 ngày 14-15/10/2020, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Hội nghị Tập huấn quản trị, vận hành và khai thác hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Đến tham dự chương trình có bà Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng cán bộ đại diện các Sở, Ban ngành của tỉnh. Về phía nhà trường có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Thái Nguyên.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên thuộc chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên. Nhiệm vụ này được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhiệm vụ; Đại học Thái Nguyên là đơn vị chủ trì thực hiện; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu. Hệ thống CSDL sẽ hỗ trợ lãnh đạo, cán bộ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, khai thác thông tin các ngành, lĩnh vực một cách tập trung và thống nhất; đáp ứng nhu cầu và phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; góp phần giảm bớt số lượng báo cáo giấy, tăng chất lượng báo cáo điện tử được thống kê theo các ngành, lĩnh vực.

PGS.TS Trần Thanh Vân phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại buổi khai mạc hội nghị, PGS.TS Trần Thanh Vân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến  UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh đã hợp tác chặt chẽ cùng Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ. PGS.TS Trần Thanh Vân hi vọng qua hội nghị này sẽ nhận được nhiều ý kiến của các cán bộ sử dụng hệ thống để hoàn thiện hệ thống, giúp hệ thống này thực sự có ý nghĩa và phát huy vai trò trong công tác quản trị, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Bà Phạm Thị Hiền phát biểu tại hội nghị

Tiếp đến, bà Phạm Thị Hiền đã nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của ĐHTN với sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Bà Phạm Thị Hiền khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong việc hoàn thiện hệ thống hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đồng thời hi vọng các cán bộ tham dự hội nghị với sự tập trung cao độ để nghiên cứu, xem xét toàn bộ hệ thống.

TS. Nguyễn Văn Tảo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, ĐHTN, các Sở, Ban ngành của tỉnh đã giúp nhà trường thực hiện nhiệm vụ này. TS. Nguyễn Văn Tảo mong muốn các cán bộ tham dự tập huấn tham gia với tinh thần tập trung cao nhất, ưu tiên cho nhiệm vụ tiếp nhận những quy trình vận hành, quản lý và khai thác hệ thống để nắm được những điều cốt lõi nhất, phát hiện những điều chưa phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới.

Tập huấn tại các phòng chức năng.

Các cán bộ hướng dẫn vận hành và sử dụng hệ thống.

Tiếp đến, các cán bộ tham dự chương trình đã tiến hành tập luấn quản trị, vận hành hệ thống; khai thác hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tại nhà C6.

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung và nghiêm túc đã giúp các cán bộ tham gia tập huấn nắm bắt cụ thể với hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên, đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn thực tế hữu ích cho ban Chủ nhiệm nhiệm vụ, góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.

 

 

Hội nghị Tập huấn quản trị, vận hành và khai thác hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Trong 02 ngày 14-15/10/2020, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Hội nghị Tập huấn quản trị, vận hành và khai thác hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Đến tham dự chương trình có bà Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng cán bộ đại diện các Sở, Ban ngành của tỉnh. Về phía nhà trường có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Thái Nguyên.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên thuộc chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên. Nhiệm vụ này được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhiệm vụ; Đại học Thái Nguyên là đơn vị chủ trì thực hiện; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu. Hệ thống CSDL sẽ hỗ trợ lãnh đạo, cán bộ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, khai thác thông tin các ngành, lĩnh vực một cách tập trung và thống nhất; đáp ứng nhu cầu và phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; góp phần giảm bớt số lượng báo cáo giấy, tăng chất lượng báo cáo điện tử được thống kê theo các ngành, lĩnh vực.

PGS.TS Trần Thanh Vân phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại buổi khai mạc hội nghị, PGS.TS Trần Thanh Vân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến  UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh đã hợp tác chặt chẽ cùng Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ. PGS.TS Trần Thanh Vân hi vọng qua hội nghị này sẽ nhận được nhiều ý kiến của các cán bộ sử dụng hệ thống để hoàn thiện hệ thống, giúp hệ thống này thực sự có ý nghĩa và phát huy vai trò trong công tác quản trị, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Bà Phạm Thị Hiền phát biểu tại hội nghị

Tiếp đến, bà Phạm Thị Hiền đã nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của ĐHTN với sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Bà Phạm Thị Hiền khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong việc hoàn thiện hệ thống hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đồng thời hi vọng các cán bộ tham dự hội nghị với sự tập trung cao độ để nghiên cứu, xem xét toàn bộ hệ thống.

TS. Nguyễn Văn Tảo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, ĐHTN, các Sở, Ban ngành của tỉnh đã giúp nhà trường thực hiện nhiệm vụ này. TS. Nguyễn Văn Tảo mong muốn các cán bộ tham dự tập huấn tham gia với tinh thần tập trung cao nhất, ưu tiên cho nhiệm vụ tiếp nhận những quy trình vận hành, quản lý và khai thác hệ thống để nắm được những điều cốt lõi nhất, phát hiện những điều chưa phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới.

Tập huấn tại các phòng chức năng.

Các cán bộ hướng dẫn vận hành và sử dụng hệ thống.

Tiếp đến, các cán bộ tham dự chương trình đã tiến hành tập luấn quản trị, vận hành hệ thống; khai thác hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tại nhà C6.

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung và nghiêm túc đã giúp các cán bộ tham gia tập huấn nắm bắt cụ thể với hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên, đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn thực tế hữu ích cho ban Chủ nhiệm nhiệm vụ, góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống CSDL trực tuyến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama