Left-Banner
Right-Banner

Chương trình tập huấn hướng dẫn bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT (AUN-QA phiên bản 4.0)

Ngày 26/11/2020, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) đã diễn ra chương trình tập huấn hướng dẫn bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT (AUN-QA phiên bản 4.0). Đến tham dự chương trình có: TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng cùng 120 cán bộ, giảng viên thuộc các hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của 4 chương trình đào tạo (Tự động hóa; Tin học kinh tế; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống viễn thông).

Toàn cảnh chương trình

TS. Vũ Đức Thái phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, TS. Vũ Đức Thái đã giới thiệu và hướng dẫn các cán bộ, giảng viên tham dự về bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT AUN-QA phiên bản 4.0. Tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 gồm 08 tiêu chuẩn, 53 tiêu chí do chuyên gia Tan Kay Chuan xây dựng và biên soạn với sự tư vấn của các thành viên hội đồng AUN-QA và nhóm chuyên gia thẩm định với mục đích kiểm định chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; xác nhận mức độ chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn; căn cứ giải trình với các cơ quan có thẩm quyền và xã hội; là cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng tuyển chọn nhân lực. Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT AUN-QA phiên bản 4.0 sẽ được sử dụng để kiểm định 04 chương trình đào tạo  (Tự động hóa; Tin học kinh tế; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống viễn thông) từ năm 2020 đến năm 2022.

ThS. Ngô Thị Lan Phương phát biểu tại chương trình

Tiếp đến, ThS. Ngô Thị Lan Phương – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã hướng dẫn các cán bộ tham gia tập huấn về kỹ thuật, nội dung, yêu cầu công việc triển khai trong hoạt động tự đánh giá liên quan đến hoạt động phân tích tiêu chuẩn tiêu chí và viết báo cáo tự đánh giá.

Các cán bộ, giảng viên tham gia chương trình tiến hành thảo luận.

Qua thời gian làm việc tập trung và nghiêm túc, chương trình tập huấn hướng dẫn bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT (AUN-QA phiên bản 4.0) đã cung cấp cho các cán bộ tham dự chương trình những thông tin hữu ích để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

 

 

Chương trình tập huấn hướng dẫn bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT (AUN-QA phiên bản 4.0)

Ngày 26/11/2020, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) đã diễn ra chương trình tập huấn hướng dẫn bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT (AUN-QA phiên bản 4.0). Đến tham dự chương trình có: TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng cùng 120 cán bộ, giảng viên thuộc các hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của 4 chương trình đào tạo (Tự động hóa; Tin học kinh tế; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống viễn thông).

Toàn cảnh chương trình

TS. Vũ Đức Thái phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, TS. Vũ Đức Thái đã giới thiệu và hướng dẫn các cán bộ, giảng viên tham dự về bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT AUN-QA phiên bản 4.0. Tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 gồm 08 tiêu chuẩn, 53 tiêu chí do chuyên gia Tan Kay Chuan xây dựng và biên soạn với sự tư vấn của các thành viên hội đồng AUN-QA và nhóm chuyên gia thẩm định với mục đích kiểm định chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; xác nhận mức độ chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn; căn cứ giải trình với các cơ quan có thẩm quyền và xã hội; là cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng tuyển chọn nhân lực. Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT AUN-QA phiên bản 4.0 sẽ được sử dụng để kiểm định 04 chương trình đào tạo  (Tự động hóa; Tin học kinh tế; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống viễn thông) từ năm 2020 đến năm 2022.

ThS. Ngô Thị Lan Phương phát biểu tại chương trình

Tiếp đến, ThS. Ngô Thị Lan Phương – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã hướng dẫn các cán bộ tham gia tập huấn về kỹ thuật, nội dung, yêu cầu công việc triển khai trong hoạt động tự đánh giá liên quan đến hoạt động phân tích tiêu chuẩn tiêu chí và viết báo cáo tự đánh giá.

Các cán bộ, giảng viên tham gia chương trình tiến hành thảo luận.

Qua thời gian làm việc tập trung và nghiêm túc, chương trình tập huấn hướng dẫn bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT (AUN-QA phiên bản 4.0) đã cung cấp cho các cán bộ tham dự chương trình những thông tin hữu ích để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama