ICTU TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH LÀO & CAMPUCHIA THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH

Ngày 11/10/2021, trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH CNTT&TT) tổ chức lễ tiếp nhận chào mừng lưu học sinh Lào và Campuchia tới học tập tại trường theo diện hiệp định. 

Việc tiếp nhận căn cứ theo Quyết định số 3029-QĐ/BGDĐT về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học tại Việt Nam diện hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Buổi lễ có sự hiện diện của Ban giám hiệu Nhà trường, ban quản lí sinh viên nước bạn và 27 gương mặt ưu tú của lưu học sinh tới từ Lào và Campuchia.

 Trong tổng số 27 lưu học sinh Lào & Campuchia tới ICTU đợt này có 05 sinh viên hệ Đại học chính quy; 10 sinh viên hệ Đại học liên thông và 12 học viên trình độ thạc sỹ.

 Trong buổi lễ, Ban lãnh đạo nhà trường đã đặt ra mục tiêu trong năm học; đồng thời đề ra các giải pháp ưu tiên nhằm tạo điều kiện tốt nhất đối với 27 lưu học sinh. Đây cũng là một trong những kế hoạch nhằm nâng cao khả năng giao lưu, học hỏi của sinh viên trong và ngoài nước nói chung, và đặc biệt với sinh viên trường ĐH CNTT&TT nói riêng.