Left-Banner
Right-Banner

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Đó là chủ đề của Hội thảo trực tuyến do hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị khác đồng tổ chức vào sáng ngày 22/10/2021.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch; Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Thường trực; Ông Nguyễn Đình Hảo – Phó Chủ tịch; Tiến sĩ Lê Viết Khuyến – Phó Chủ tịch cùng các trưởng ban chuyên môn của Hiệp hội.

Hội thảo kết nối ở hơn 400 điểm cầu với hơn 1.600 thầy cô của các trường đại học, cao đẳng trong đó có Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên cùng tham dự.

Chuyển đổi số (Digital transformation) là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Chuyển đổi số trong giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nên những công dân Việt Nam có kiến thức, kỹ năng trở thành công dân toàn cầu. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng để triển khai đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giáo dục, phấn đấu Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Song, để thành công cần tạo ra cơ hội và động lực, giúp người dạy, người học thay đổi tư duy và thích ứng tốt.

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều quy định và hoạt động nhằm tăng cường năng lực, tạo cơ sở thuận lợi cho chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Việc cho phép đào tạo trực tuyến trên diện rộng càng đòi hỏi phải tập trung vào các điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng của công tác đánh giá. Cùng với quá trình hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế nội bộ của các cơ sở giáo dục đại học cần đảm bảo không thấp hơn quy định chung....

Trong khuôn khổ của Hội thảo có sự tham gia của nhiều diễn giả đến từ nhiều trường đại học, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và giảng viên của các trường để thảo luận các vấn đề và thách thức thể chế chung đó là: Nâng cao năng lực dạy và học; Hợp tác nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp; Đổi mới trong dạy và học – Công nghệ cho phép nền tảng và phân chia kỹ thuật số: Đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, bảo mật dữ liệu và kiểm định chất lượng.

 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Đó là chủ đề của Hội thảo trực tuyến do hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị khác đồng tổ chức vào sáng ngày 22/10/2021.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch; Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Thường trực; Ông Nguyễn Đình Hảo – Phó Chủ tịch; Tiến sĩ Lê Viết Khuyến – Phó Chủ tịch cùng các trưởng ban chuyên môn của Hiệp hội.

Hội thảo kết nối ở hơn 400 điểm cầu với hơn 1.600 thầy cô của các trường đại học, cao đẳng trong đó có Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên cùng tham dự.

Chuyển đổi số (Digital transformation) là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Chuyển đổi số trong giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nên những công dân Việt Nam có kiến thức, kỹ năng trở thành công dân toàn cầu. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng để triển khai đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giáo dục, phấn đấu Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Song, để thành công cần tạo ra cơ hội và động lực, giúp người dạy, người học thay đổi tư duy và thích ứng tốt.

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều quy định và hoạt động nhằm tăng cường năng lực, tạo cơ sở thuận lợi cho chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Việc cho phép đào tạo trực tuyến trên diện rộng càng đòi hỏi phải tập trung vào các điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng của công tác đánh giá. Cùng với quá trình hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế nội bộ của các cơ sở giáo dục đại học cần đảm bảo không thấp hơn quy định chung....

Trong khuôn khổ của Hội thảo có sự tham gia của nhiều diễn giả đến từ nhiều trường đại học, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và giảng viên của các trường để thảo luận các vấn đề và thách thức thể chế chung đó là: Nâng cao năng lực dạy và học; Hợp tác nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp; Đổi mới trong dạy và học – Công nghệ cho phép nền tảng và phân chia kỹ thuật số: Đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, bảo mật dữ liệu và kiểm định chất lượng.

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama