Left-Banner
Right-Banner

SEMINAR CHUYÊN MÔN CỦA GS.TS NGUYỄN THANH THỦY TẠI ICTU

Chiều ngày 25/10/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã vinh dự chào đón GS.TS Nguyễn Thanh Thủy đến trao đổi tại buổi Seminar chuyên môn sâu: "Định hướng nghiên cứu, triển khai ứng dụng và các đề xuất liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT, các công nghệ mới". Đến dự có TS. Nguyễn Văn Tảo – Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh các khoa/Bộ môn, các tiến sỹ, nghiên cứu sinh của nhà trường cùng tham dự.

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy giới thiệu về seminar

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy là một trong những nhà khoa học, giảng viên nghiên cứu và giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đồng thời GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy còn là Phó chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0.. 

Tại buổi seminar, thầy đã giới thiệu về các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, các công nghệ mới và đưa ra các định hướng nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ chủ chốt của 4.0. Tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Buổi seminar diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, cởi mở đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh của Trường. Có thể nói, đây là một cơ hội tốt cho cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh của trường được tìm hiểu thêm về các định hướng nghiên cứu, triển khai ứng dụng và các đề xuất liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT, các công nghệ mới cũng như có thêm cơ hội học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ GS.TS Nguyễn Thanh Thủy.

 

SEMINAR CHUYÊN MÔN CỦA GS.TS NGUYỄN THANH THỦY TẠI ICTU

Chiều ngày 25/10/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã vinh dự chào đón GS.TS Nguyễn Thanh Thủy đến trao đổi tại buổi Seminar chuyên môn sâu: "Định hướng nghiên cứu, triển khai ứng dụng và các đề xuất liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT, các công nghệ mới". Đến dự có TS. Nguyễn Văn Tảo – Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh các khoa/Bộ môn, các tiến sỹ, nghiên cứu sinh của nhà trường cùng tham dự.

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy giới thiệu về seminar

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy là một trong những nhà khoa học, giảng viên nghiên cứu và giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đồng thời GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy còn là Phó chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0.. 

Tại buổi seminar, thầy đã giới thiệu về các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, các công nghệ mới và đưa ra các định hướng nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ chủ chốt của 4.0. Tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Buổi seminar diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, cởi mở đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh của Trường. Có thể nói, đây là một cơ hội tốt cho cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh của trường được tìm hiểu thêm về các định hướng nghiên cứu, triển khai ứng dụng và các đề xuất liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT, các công nghệ mới cũng như có thêm cơ hội học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ GS.TS Nguyễn Thanh Thủy.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama