Left-Banner
Right-Banner

ĐẠI HỘI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học CNTT&TT tại Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 04/8/2021, hướng dẫn của Thường trực Hội CGC tỉnh Thái Nguyên, và Quyết định số 29/QĐ-CGC ngày 05/11/2021 của Hội CGC tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép thành lập Hội CGC Trường ĐHCNTT&TT, Hội cựu giáo chức Trường ĐHCNTT&TT tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh dấu hoạt động chính thức của Hội CGC.

 Tham dự đại hội về phía Đại biểu Hội CGC tỉnh Thái Nguyên gồm có Đồng chí Bùi Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CGC Việt Nam - Chủ tịch Hội CGC tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Thị Minh Lâm - Phó Chủ tịch Hội CGC tỉnh Thái Nguyên; về phía Đại biểu Hội CGC Đại học Thái Nguyên gồm có PGS.TS. Lương Văn Hinh - Chủ tịch Hội CGC Khối Cơ quan ĐHTN; PGS.TS. Lê Lương Tài - Nguyên PGĐ ĐHTN, về phía Đại biểu Trường Đại học CNTT&TT gồm có TS. Nguyễn Văn Tảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường và lãnh đạo các đơn vị chức năng.

 Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông gồm 15 giảng viên, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu, là nơi tập hợp và đoàn kết lực lượng cựu giáo chức, cán bộ đã từng công tác tại trường, phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, phục vụ đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu Giáo chức nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí : đ/c Phạm Việt Bình – Chủ tịch, đ/c Mai Ngọc Anh – Phó chủ tịch, đ/c Cù Thị An - Ủy viên và Ban Kiểm tra Hội CGC.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CGC Việt Nam; Chủ tịch Hội CGC tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội và phát biểu và chúc mừng thành công của đại hội.

Cũng trong Đại hội, lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng BCH Hội CGC và tặng quà tri ân nhân dịp 20/11 cho BCH và toàn thể hội .

Với tinh thần tiếp tục tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm đối với các chủ trương của ngành,  đẩy mạnh tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện vai trò gương mẫu và trách nhiệm công dân của nhà giáo là mục tiêu tham gia hoạt động xã hội của tổ chức Hội, khẳng định vai trò và vị thế của nhà giáo, của tổ chức Hội đối với xã hội.

 

ĐẠI HỘI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học CNTT&TT tại Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 04/8/2021, hướng dẫn của Thường trực Hội CGC tỉnh Thái Nguyên, và Quyết định số 29/QĐ-CGC ngày 05/11/2021 của Hội CGC tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép thành lập Hội CGC Trường ĐHCNTT&TT, Hội cựu giáo chức Trường ĐHCNTT&TT tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh dấu hoạt động chính thức của Hội CGC.

 Tham dự đại hội về phía Đại biểu Hội CGC tỉnh Thái Nguyên gồm có Đồng chí Bùi Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CGC Việt Nam - Chủ tịch Hội CGC tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Thị Minh Lâm - Phó Chủ tịch Hội CGC tỉnh Thái Nguyên; về phía Đại biểu Hội CGC Đại học Thái Nguyên gồm có PGS.TS. Lương Văn Hinh - Chủ tịch Hội CGC Khối Cơ quan ĐHTN; PGS.TS. Lê Lương Tài - Nguyên PGĐ ĐHTN, về phía Đại biểu Trường Đại học CNTT&TT gồm có TS. Nguyễn Văn Tảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường và lãnh đạo các đơn vị chức năng.

 Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông gồm 15 giảng viên, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu, là nơi tập hợp và đoàn kết lực lượng cựu giáo chức, cán bộ đã từng công tác tại trường, phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, phục vụ đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu Giáo chức nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí : đ/c Phạm Việt Bình – Chủ tịch, đ/c Mai Ngọc Anh – Phó chủ tịch, đ/c Cù Thị An - Ủy viên và Ban Kiểm tra Hội CGC.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CGC Việt Nam; Chủ tịch Hội CGC tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội và phát biểu và chúc mừng thành công của đại hội.

Cũng trong Đại hội, lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng BCH Hội CGC và tặng quà tri ân nhân dịp 20/11 cho BCH và toàn thể hội .

Với tinh thần tiếp tục tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm đối với các chủ trương của ngành,  đẩy mạnh tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện vai trò gương mẫu và trách nhiệm công dân của nhà giáo là mục tiêu tham gia hoạt động xã hội của tổ chức Hội, khẳng định vai trò và vị thế của nhà giáo, của tổ chức Hội đối với xã hội.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama