Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Khảo thí &ĐBCLGD

TT Tiêu đề Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
1 Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi (Tự luận)     Khảo thí    Tải về
2 Mẫu đề thi tự luận     Khảo thí    Tải về
3 Mẫu đáp án đề thi tự luận     Khảo thí    Tải về
4 Cấu trúc định dạng - Trắc nghiệm
(Hướng dẫn XD ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm máy)
    Khảo thí    Tải về
5 Ma trận kiến thức - Trắc nghiệm     Khảo thí    Tải về
6 Bảng trọng số - Trắc nghiệm     Khảo thí    Tải về
7 Mẫu đề thi vấn đáp     Khảo thí    Tải về
8 Mẫu đơn phúc khảo thi hết học phần     ĐBCLGD   Tải về
9 Mẫu đơn phúc khảo thi tốt nghiệp     ĐBCLGD   Tải về
10 Biểu mẫu báo cáo thực hiện quy chế Ba công khai         Tải về
11 Mẫu thống kê kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ         Tải về