Left-Banner
Right-Banner

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Khảo thí &ĐBCLGD

 

TT Tên/Tiêu đề/Nội dung/Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
1 V/v Ban hành quy trình tác nghiệp của trường ĐH CNTT&TT Số: 255/QĐ-ĐHCNTT&TT 4/6/2012 KT&ĐBCLGD Hiệu trưởng
TS. Phạm Việt Bình
Tải về

 

 

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Khảo thí &ĐBCLGD

 

TT Tên/Tiêu đề/Nội dung/Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
1 V/v Ban hành quy trình tác nghiệp của trường ĐH CNTT&TT Số: 255/QĐ-ĐHCNTT&TT 4/6/2012 KT&ĐBCLGD Hiệu trưởng
TS. Phạm Việt Bình
Tải về

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama