Left-Banner
Right-Banner

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Giấy đi đường TC1   Kế hoạch - Tài chính        Tải về
2 Bảng kê thanh toán công tác phí TC2           Tải về
3 Giấy đề nghị tạm ứng TC3          Tải về
4 Giấy đề nghị thanh toán 1 TC4          Tải về
5 Giấy đề nghị thanh toán 2 TC5          Tải về
6 Bảng kê mua hàng TC6          Tải về
7 Giấy báo hỏng mất công cụ, dụng cụ TC7          Tải về
8 Bảng kê chi TC8         Tải về

 

 

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Giấy đi đường TC1   Kế hoạch - Tài chính        Tải về
2 Bảng kê thanh toán công tác phí TC2           Tải về
3 Giấy đề nghị tạm ứng TC3          Tải về
4 Giấy đề nghị thanh toán 1 TC4          Tải về
5 Giấy đề nghị thanh toán 2 TC5          Tải về
6 Bảng kê mua hàng TC6          Tải về
7 Giấy báo hỏng mất công cụ, dụng cụ TC7          Tải về
8 Bảng kê chi TC8         Tải về

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama