Left-Banner
Right-Banner

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
 1  Quy trình tác nghiệp kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học    15/7/2012  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
 2   Hướng dẫn thực hiện các bước thu (nộp) học phí tự động qua tài khoản   06/7/2013  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
3  Quy trình thanh toán tiền lương 778/QĐ-ĐHCNTT&TT 25/7/2017 Kế hoạch - Tài chính

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về 
4 Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính của trường ĐHCNTT&TT (16 quy trình)  Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT  01/11/2018 Kế hoạch - Tài chính  

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về

 

 

Pin It

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
 1  Quy trình tác nghiệp kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học    15/7/2012  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
 2   Hướng dẫn thực hiện các bước thu (nộp) học phí tự động qua tài khoản   06/7/2013  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
3  Quy trình thanh toán tiền lương 778/QĐ-ĐHCNTT&TT 25/7/2017 Kế hoạch - Tài chính

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về 
4 Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính của trường ĐHCNTT&TT (16 quy trình)  Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT  01/11/2018 Kế hoạch - Tài chính  

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về

 

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama