Left-Banner
Right-Banner

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Công văn v/v đề nghị nhập cảnh cho khách nước ngoài  NA2    Hợp tác quốc tế        Tải về
2  Tờ khai đề nghị cấp thi thực, gia hạn tạm trú  NA5          Tải về
3  Báo cáo đoàn vào  HTQT-ĐV01          Tải về
4  Báo cáo đoàn ra  HTQT-ĐR01          Tải về
5  Báo cáo công tác nước ngoài  HTQT-ĐR03          Tải về
6  Báo cáo kết quả học tập  HTQT-ĐR02          Tải về
7  Đơn xin phỉ phép cho sinh viên nước ngoài  HTQT-ĐNP         Tải về
8 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Bộ KHCN01           Tải về
9 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Cơ sở KHCN02           Tải về
10 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Đại học KHCN03           Tải về
11 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Sinh viên KHCN04           Tải về
12 Mẫu Danh sách cử CBGV đi tham dự Hội thảo KHCN05           Tải về

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Công văn v/v đề nghị nhập cảnh cho khách nước ngoài  NA2    Hợp tác quốc tế        Tải về
2  Tờ khai đề nghị cấp thi thực, gia hạn tạm trú  NA5          Tải về
3  Báo cáo đoàn vào  HTQT-ĐV01          Tải về
4  Báo cáo đoàn ra  HTQT-ĐR01          Tải về
5  Báo cáo công tác nước ngoài  HTQT-ĐR03          Tải về
6  Báo cáo kết quả học tập  HTQT-ĐR02          Tải về
7  Đơn xin phỉ phép cho sinh viên nước ngoài  HTQT-ĐNP         Tải về
8 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Bộ KHCN01           Tải về
9 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Cơ sở KHCN02           Tải về
10 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Đại học KHCN03           Tải về
11 Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Sinh viên KHCN04           Tải về
12 Mẫu Danh sách cử CBGV đi tham dự Hội thảo KHCN05           Tải về

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama