Left-Banner
Right-Banner

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy trình đăng ký sử dụng xe ô tô  769/QĐ-ĐHCNTT&TT  28/8/2014  Hành chính Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Việt Bình     Tải về
2 Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo 1161/QĐ-ĐHCNTT&TT  12/11/2014   PGS.TS Phạm Việt Bình QĐ v/v ban hành Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học   Tải về
3 Quản lý văn bản đến 368/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2015 Văn thư PGS.TS Phạm Việt Bình QĐ v/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của trường ĐHCNTT&TT   Tải về
4 Quản lý văn bản đi, văn bản nội bộ  
5  Quy  trình nộp báo cáo  849/QĐ-ĐHCNTT&TT  9/11/2015  Hành chính  Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo     Tải về
6 Quy trình thực hiện công tác lưu trữ 393/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2016 Lưu trữ TS.Nguyễn Văn Tảo QĐ v/v ban hành Quy định về thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT    Tải về
7 Quy trình soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp và thẩm định, ban hành VBQLNB  Công văn số 346/ĐHCNTT&TT   30/9/2019  Pháp chế  TS.Nguyễn Văn Tảo  Công văn v/v triển khai quy trình thẩm định VBQLNB   Tải về

 

 

Pin It

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy trình đăng ký sử dụng xe ô tô  769/QĐ-ĐHCNTT&TT  28/8/2014  Hành chính Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Việt Bình     Tải về
2 Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo 1161/QĐ-ĐHCNTT&TT  12/11/2014   PGS.TS Phạm Việt Bình QĐ v/v ban hành Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học   Tải về
3 Quản lý văn bản đến 368/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2015 Văn thư PGS.TS Phạm Việt Bình QĐ v/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của trường ĐHCNTT&TT   Tải về
4 Quản lý văn bản đi, văn bản nội bộ  
5  Quy  trình nộp báo cáo  849/QĐ-ĐHCNTT&TT  9/11/2015  Hành chính  Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo     Tải về
6 Quy trình thực hiện công tác lưu trữ 393/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2016 Lưu trữ TS.Nguyễn Văn Tảo QĐ v/v ban hành Quy định về thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT    Tải về
7 Quy trình soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp và thẩm định, ban hành VBQLNB  Công văn số 346/ĐHCNTT&TT   30/9/2019  Pháp chế  TS.Nguyễn Văn Tảo  Công văn v/v triển khai quy trình thẩm định VBQLNB   Tải về

 

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama