Left-Banner
Right-Banner

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Phiếu báo hỏng thiết bị KTX QTPV1           Tải về
2 Phiếu báo hỏng thiết bị  QTPV2           Tải về
3 Phiếu đăng ký Hội trường, Market, Băng zôn, Loa đài QTPV3           Tải về
4 Thông báo dịch vụ công QTPV4           Tải về
5 Giấy đề nghị sử dụng phòng khách QTPV5           Tải về
                 

 

 

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Phiếu báo hỏng thiết bị KTX QTPV1           Tải về
2 Phiếu báo hỏng thiết bị  QTPV2           Tải về
3 Phiếu đăng ký Hội trường, Market, Băng zôn, Loa đài QTPV3           Tải về
4 Thông báo dịch vụ công QTPV4           Tải về
5 Giấy đề nghị sử dụng phòng khách QTPV5           Tải về
                 

 

 

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama