Left-Banner
Right-Banner

Các quy trình tác nghiệp dùng thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy trình tác nghiệp quản lý tài sản             Tải về
2 Quy trình nghiệp vụ quản trị thiết bị             Tải về

 

 

Các quy trình tác nghiệp dùng thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy trình tác nghiệp quản lý tài sản             Tải về
2 Quy trình nghiệp vụ quản trị thiết bị             Tải về

 

 

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama