Left-Banner
Right-Banner

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Quyết định và quy định về quy trình mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp tài sản xây dựng cơ bản 277/QĐ-ĐHCNTT&TT  31/5/2013    TS. Phạm Việt Bình     Tải về
2 Quyết định ban hành quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu họ 750/QĐ-ĐHCNTT&TT  09/10/2015    TS. Nguyễn Văn Tảo     Tải về

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Quyết định và quy định về quy trình mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp tài sản xây dựng cơ bản 277/QĐ-ĐHCNTT&TT  31/5/2013    TS. Phạm Việt Bình     Tải về
2 Quyết định ban hành quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu họ 750/QĐ-ĐHCNTT&TT  09/10/2015    TS. Nguyễn Văn Tảo     Tải về

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama