Left-Banner
Right-Banner

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (kế hoạch tài chính)

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Công văn số 2255 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 2255/ĐHTN 11/6/2015 Tài chính Giám đốc Đặng Kim Vui   Về việc nâng bậc lương 2015 Tải về
2 Công văn số 2538 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 2538/ĐHTN 11/4/2015 Tài chính Giám đốc Đặng Kim Vui   Ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên Tải về
3 Quyết định số 1599 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 1599/QĐ-ĐHTN 9/17/2014 Tài chính Giám đốc Đặng Kim Vui   Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Tải về

 

 

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (kế hoạch tài chính)

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Công văn số 2255 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 2255/ĐHTN 11/6/2015 Tài chính Giám đốc Đặng Kim Vui   Về việc nâng bậc lương 2015 Tải về
2 Công văn số 2538 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 2538/ĐHTN 11/4/2015 Tài chính Giám đốc Đặng Kim Vui   Ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên Tải về
3 Quyết định số 1599 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 1599/QĐ-ĐHTN 9/17/2014 Tài chính Giám đốc Đặng Kim Vui   Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Tải về

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama