Left-Banner
Right-Banner

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (Khảo thí & ĐBCLGD)

 

TT Tên/Tiêu đề/Nội dung/Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
1 V/v Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ĐHTN Số 1564/ĐHTN 10/16/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
2 V/v Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015 Số 1784/ĐHTN 11/13/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
3 V/v Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN Số 2078/ĐHTN-ĐT 12/22/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
4 V/v ban hành Quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên Số 2555/QĐ-ĐHTN 12/30/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
5 V/v ban hành "Quy định học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại ĐHTN" Số 737/QĐ-ĐHTN 4/24/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
6 V/v công khai các hoạt động giáo dục năm học 2014 - 2015 Số 937/ĐHTN 5/14/2015 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
7 V/v đính chính văn bản (Đính chính Quyết định số 2555/QĐ-ĐHTN) Số 988/ĐHTN-KT&ĐBCLGD 5/21/2015 ĐBCLGD Trưởng ban KT&ĐBCLGD
Phạm Văn Hùng
 Tải về
8 V/v điều chỉnh chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ đai học chính quy của ĐHTN Số 1256/QĐ-ĐHTN 5/28/2017 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
9 V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai năm học 2017 - 2018 Số 1876/ĐHTN 9/29/2017 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
10 V/v hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo Số 1145/QĐ-ĐHTN 6/6/2018 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
11 V/v ban hành các Quy trình đảm bảo chất lương chương trình đào tạo tại ĐHTN Số 1192/QĐ-ĐHTN 6/7/2018 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
12 V/v hướng dẫn cập nhật thông tin theo Quy chế công khai Số 2003/ĐHTN 10/2/2018 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS. Phạm Hồng Quang
Tải về
13 V/v chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy  2098/ĐHTN-ĐT 03/11/2020 ĐBCLGD Phó Giám đốc
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công
Tải về
Pin It

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (Khảo thí & ĐBCLGD)

 

TT Tên/Tiêu đề/Nội dung/Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
1 V/v Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ĐHTN Số 1564/ĐHTN 10/16/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
2 V/v Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015 Số 1784/ĐHTN 11/13/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
3 V/v Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN Số 2078/ĐHTN-ĐT 12/22/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
4 V/v ban hành Quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên Số 2555/QĐ-ĐHTN 12/30/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
5 V/v ban hành "Quy định học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại ĐHTN" Số 737/QĐ-ĐHTN 4/24/2014 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
 Tải về
6 V/v công khai các hoạt động giáo dục năm học 2014 - 2015 Số 937/ĐHTN 5/14/2015 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
7 V/v đính chính văn bản (Đính chính Quyết định số 2555/QĐ-ĐHTN) Số 988/ĐHTN-KT&ĐBCLGD 5/21/2015 ĐBCLGD Trưởng ban KT&ĐBCLGD
Phạm Văn Hùng
 Tải về
8 V/v điều chỉnh chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ đai học chính quy của ĐHTN Số 1256/QĐ-ĐHTN 5/28/2017 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
9 V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai năm học 2017 - 2018 Số 1876/ĐHTN 9/29/2017 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
10 V/v hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo Số 1145/QĐ-ĐHTN 6/6/2018 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
11 V/v ban hành các Quy trình đảm bảo chất lương chương trình đào tạo tại ĐHTN Số 1192/QĐ-ĐHTN 6/7/2018 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS.Đặng Kim Vui
Tải về
12 V/v hướng dẫn cập nhật thông tin theo Quy chế công khai Số 2003/ĐHTN 10/2/2018 ĐBCLGD Giám đốc
GS.TS. Phạm Hồng Quang
Tải về
13 V/v chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy  2098/ĐHTN-ĐT 03/11/2020 ĐBCLGD Phó Giám đốc
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công
Tải về
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama