Quy chế làm việc tại đại hội đại biểu công đoàn Trường ĐH CNTT&TT – ĐHTN lần thứ vii, nhiệm kỳ 2023 – 2028