Nhà trường

Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục của trường

3.1. Đoàn kết: Đây là giá trị truyền thống hơn 20 năm của Trường ĐH CNTT&TT (ICTU). Đoàn kết đã và đang tạo sức mạnh làm nên những thành tựu trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Toàn thể VC, NLĐ, NH nhà trường lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của nhà trường.

3.2. Tận tâm:Với lịch sử hơn 20 năm xây dựng và phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn về nguồn lực, sự tận tâm của mỗi VC, NLĐ chính là giá trị văn hóa cơ bản mang lại thành công cho nhà trường; trong tận tâm có trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của VC, NLĐ vì một ICTU hiện tại và tương lai phát triển bền vững.

3.3. Sáng tạo:Nhà trường đã và đang đào tạo các ngành nghề 4.0 (phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư) năng động, sáng tạo; giảng viên và người học của Trường là những con người 4.0 năng động, sáng tạo, do đó “sáng tạo” là một giá trị đặc trưng cốt lõi của nhà trường.

3.4. Thực tiễn:Nhà trường là trường đại học ứng dụng, đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động, nên giá trị “thực tiễn” là giá trị ICTU đem đến cho xã hội

2021

Chia sẻ: