Thông báo

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Trinh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Trinh với đề tài luận án: “Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị...

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn với tên đề tài: “Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ...