Trung tâm - Viện

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu (Tên viết tắt tiếng Anh: IFT ) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ...

Trung tâm Phát triển phần mềm

Thông tin liên hệ: – Điện thoại: (+84) 0855 891 892 – Email: ttpm@ictu.vn – Website: https://ictu.vn 1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Phát triển phần mềm được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/09/2011 của Hiệu trưởng Trường...

Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên (tiền thân là Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 20/03/2018 và được...