Đào tạo

Quy chế đào tạo Tiến sỹ

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ của Đại học Thái Nguyên năm 2021 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ của Đại học Thái Nguyên năm 2012 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ...

Biểu mẫu

Mẫu văn bản phục vụ công tác quản lý và tổ chức đào tạo trình độ Tiến sỹ của ĐHTN

Quy chế đào tạo Tiến sỹ

Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sỹ kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sỹ kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biểu mẫu

DS điểm danh và điểm hn Đơn xin đổi lịch dạy Đơn xin thi lại Đơn xin học lại Bản đăng ký đê tài Mẫu đề cương chi tiết. Xét duyệt đề cương Đơn xin gia hạn đề tài. Hồ sơ BV luận văn Đơn...

Quy chế đào tạo Thạc sỹ

Quy chế đào tạo Thạc sỹ của Đại học Thái Nguyên Quy chế đào tạo thạc sỹ của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sỹ của Đại học Thái Nguyên

Cơ hội sở hữu 02 bằng đại học sau khi tốt nghiệp

Du học nước ngoài là niềm mơ ước của nhiều học sinh và gia đình, tuy nhiên, chi phí cao, sự khác biệt về ngôn ngữ, môi trường sống… cũng là thách thức lớn đối với du học sinh. Với chương trình đào tạo liên...