Khoa học công nghệ

Hội thảo Khoa học lần thứ XIX – ICTC2022 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức

Website: https://hoithaoictc.ictu.edu.vn/ Hội thảo Khoa học lần thứ XIX – ICTC2022 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức....

Hội nghị nghiên cứu khoa học năm 2021

Ngày 01/4/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2021. Đến dự với Hội nghị tham dự trực tiếp có PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng, TS. Vũ Đức Thái...

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022

Thực hiện công văn số 1715/VHL-ƯDTKCN ngày 14/9/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc mời tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa – Giải thưởng của khoa học công nghệ định hướng ứng dụng và đổi mới sáng...