Khoa học công nghệ

Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023

Sáng 27/3/2024, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU) tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023”. Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công...

Hội thảo Khoa học lần thứ XIX – ICTC2022 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức

Website: https://hoithaoictc.ictu.edu.vn/ Hội thảo Khoa học lần thứ XIX – ICTC2022 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức....

Hội nghị nghiên cứu khoa học năm 2021

Ngày 01/4/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2021. Đến dự với Hội nghị tham dự trực tiếp có PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng, TS. Vũ Đức Thái...