Trung tâm - Viện

Trung tâm Phát triển phần mềm

Thông tin liên hệ:
– Điện thoại: (+84) 0855 891 892
– Email: ttpm@ictu.vn
– Website: https://ictu.vn

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Trung tâm Phát triển phần mềm được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/09/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tài khoản và con dấu riêng, tự chủ về tài chính.Trung tâm hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
– Tên đầy đủ: Trung tâm Phát triển phần mềm
– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: ICTU SOFTWARE
2. Chức năng, nhiệm vụ
– Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về các giải pháp ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của nhà trường;
– Cung cấp các dịch vụ, giải pháp CNTT,Xây dựng và phát triển phần mềm, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
3. Cơ cấu, đội ngũ
Đội ngũ cán bộ của Trung tâm gồm 01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc; nhân viên luôn duy trì ở con số 20-30 người và các cộng tác viên bán thời gian dao động từ 30-50 nhân lực theo nhu cầu tại từng thời điểm.Các ứng viên khi được tuyển dụng đều được đào tạo trước khi tham gia các dự án thực tế.
Đội ngũ của Trung tâm không ngừng tự học tập, tự bồi dưỡng. Mỗi cá nhân đều thành thạo 1-3 ngôn ngữ lập trình, sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ và phát triển; giao tiếp tiếng Anh tốt, khả năng tiếp cận ngôn ngữ mới, nền tảng công nghệ mới nhanh.
4. Lãnh đạo qua các thời kỳ: PGS.TS. Phạm Việt Bình (Nhiệm kỳ 2011-2016); TS. Vũ Đức Thái (Nhiệm kỳ 2016-2020); Thạc sĩ Nguyễn Văn Sự (Nhiệm kỳ 2020-2025)
5. Sản phẩm và dịch vụ
– Trung tâm Phát triển phần mềm luôn cam kết chất lượng và sự hài lòng tuyệt đối với khách hàng. Vì vậy, khách hàng mới đến với Trung tâm đều trở thành khách hàng thân thiết.Các sản phẩm xây dựng bởi Trung tâm được cập nhật và giới thiệu chi tiết tại website của Trung tâm: https://ictu.vn.
– Các dịch vụ cung cấp gồm: Gia công phần mềm; Xây dựng phần mềm theo đặt hàng; Dịch vụ đào tạo; Dịch vụ thiết kế đồ hoạ; Dịch vụ cho thuê phần mềm, Email doanh nghiệp, Lưu trữ đám mây…

2021

Chia sẻ: