Thông báo

Quyết đinh số 732 v/v ban hành quy định thực hiện chấm công bằng máy quét dấu vân tay

Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện chấm công lao động bằng máy quét dấu vân tay của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

QĐ so 732_QĐ cham cong LĐ bang may quet dau van tay

2021

Chia sẻ: