Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn với tên đề tài:

Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ có dữ liệu thay đổi theo tiếp cận mô hình tập thô dung sai”, thuộc ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101.

Thời gian: 8h30 ngày 5 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Trân trọng!

2021

Chia sẻ: