Thông báo

Thông báo 323/TB-ĐHCNTT thông báo kết quả sát hạch chuyên môn ứng viên dự tuyển hợp đồng lao động tại Trường Đại học CNTT&TT

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả sát hạch chuyên môn ứng viên dự tuyển hợp đồng lao động tại Trường Đại học CNTT&TT để thí sinh được biết.

TB 323

2021

Chia sẻ: