Thông báo

Thông báo 355/TB-ĐHCNTT&TT ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo hệ ĐHCQ năm 2021

Căn cứ Kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên ngày 04/8/2021;

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo ĐHCQ năm 2021 như sau:

Ngưỡng điểm thi 2021

2021

Chia sẻ: