Thông báo

Thông báo 356/TB-ĐHCNTT&TT điểm trúng truyển hệ đại học chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông công bố điểm trúng  tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét theo kết quả học bạ THPT như sau:

Điểm TT học bạ 2021

2021

Chia sẻ: