Thông báo

Thông báo số 489/TB-ĐHCNTT&TT v/v Kết quả họp xét nâng bậc lương năm 2021

Ngày 15/11/2021, Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2021 đã họp xét nâng bậc lương cho CBVC diện biên chế và hợp đồng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

So 489 TB ket qua hop xet nang bac luong nam 2021

2021

Chia sẻ: