Thông báo

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Trinh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Trinh với đề tài luận án: “Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội”, thuộc ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101.

Thời gian: 14h00 ngày 6 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

2021

Chia sẻ: