Khối ngành đào tạo

Khối ngành công nghệ kỹ thuật số

Công nghệ kỹ thuật máy tính Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot...

Khối ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ thông tin Ngành Hệ thống thông tin Ngành Khoa học máy tính Ngành Kỹ thuật phần mềm Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  An toàn thông tin Trí tuệ nhân tạo vào dữ liệu lớn