Giới thiệu

Đảng bộ

Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông có 09 chi bộ trực thuộc với 228 đảng viên, trong đó: 199 đảng viên chính thức, 29 đảng viên dự bị, 197 đảng viên là CBVC, 31 đảng viên là sinh viên,...

Hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-CCB ngày 19/10/2011 của BCH Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên. CHỦ TỊCH HỘI QUA CÁC THỜI KỲ TS. Vũ Vinh Quang...

Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học CNTT&TT ra đời từ năm 2001 khi Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập vào ngày 14/12/2001 theo Quyết định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng hành cùng...

Công đoàn Trường

Website: http://congdoan.ictu.edu.vn/ Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân là Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên được thành lập cùng với việc thành lập khoa (ngày 14/12/2001). Tổng số...

Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên công nhận tại Quyết định số 54/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 22/10/2020. Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền...

Khối ngành công nghệ kỹ thuật số

Công nghệ kỹ thuật máy tính Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot...