Hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-CCB ngày 19/10/2011 của BCH Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên. CHỦ TỊCH HỘI QUA CÁC THỜI KỲ TS. Vũ Vinh Quang...