Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn với tên đề tài: “Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ...