Thông báo

Thông báo số 428 v/v tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đảm nhiệm và nhu cầu về nhân sự của Khoa Truyền thông đa phương tiện năm 2021 và những năm tiếp theo. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm 2021 như sau:

Số 428 Thong bao tuyen dung giang vien tao nguon nam 2021

2021

Chia sẻ: