Hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác với các nước khu vực Đông Nam Á

Từ ngày 28 – 30/3, trường Đại học công nghệ thông tin & truyền thông đã đón tiếp đoàn cán bộ của các trường: Cao đẳng kỹ thuật – dạy nghề hữu nghị Viêng Chăn – Hà Nội, Lào (VIHATEC) và Trường Cao đẳng Cộng...