Tổ chức đoàn thể

Công đoàn Trường

Website: http://congdoan.ictu.edu.vn/

Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân là Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên được thành lập cùng với việc thành lập khoa (ngày 14/12/2001). Tổng số công đoàn viên khi mới thành lập là 13 (nữ là 07), có BCH lâm thời gồm 03 đ/c.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Đ/c Vũ Vinh Quang

(Khoá I, II, III)

Đ/c Phạm Đình Cường

(Khoá IV)

Đ/c Nguyễn Hữu Thái

(Khoá V)

Đ/c Vũ Đức Thái

(Khoá VI)

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn trường đã trải qua 06 nhiệm kỳ:

Khóa I, nhiệm kỳ 2002 – 2005, Công đoàn khoa Công nghệ Thông tin chỉ có 05 tổ công đoàn với tổng số 67 CĐV. Chủ tịch là đ/c Vũ Vinh Quang.

Khóa II, nhiệm kỳ 2005 – 2007, Công đoàn khoa Công nghệ Thông tin có 10 tổ công đoàn với tổng số CĐV là 173. Ban Chấp hành Công đoàn Trường 5 đ/c; Chủ tịch là đ/c Vũ Vinh Quang; Phó chủ tịch là đ/c Phạm Bích Trà.

Khóa III, nhiệm kỳ 2007 – 2010, Công đoàn khoa có 15 tổ công đoàn trực thuộc với tổng số CĐV là 254. Ban Chấp hành 9 đ/c; Ban Thường vụ 3 đ/c, gồm:

– Chủ tịch: Đ/c Vũ Vinh Quang

– Phó chủ tịch: Đ/c Phạm Bích Trà

– Uỷ viên thường vụ: Đ/c Vũ Đức Thái 

Khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2012, Công đoàn trường có 12 CĐBP với tổng số CĐV là 368. Ban Chấp hành 15 đ/c; Ban Thường vụ 3 đ/c, gồm:

– Chủ tịch: Đ/c Phạm Đình Cường

– Phó chủ tịch: Đ/c Phạm Bích Trà

– Uỷ viên thường vụ: Đ/c Vũ Đức Thái.

Khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn trường có 11 CĐBP với tổng số CĐV là 460. Ban Chấp hành 15 đ/c; Ban Thường vụ 5 đ/c, gồm:

– Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hữu Thái

– Phó chủ tịch: Đ/c Vũ Đức Thái

– Uỷ viên thường vụ: Đ/c Trương Hà Hải

– Uỷ viên thường vụ: Đ/c Trần Kim Anh 

– Uỷ viên thường vụ: Đ/c Mạch Quý Dương.

Khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn trường có 10 CĐBP với tổng số CĐV là 360.Ban Chấp hành 15 đ/c; Ban Thường vụ 5 đ/c, gồm: 

– Chủ tịch : Đ/c Vũ Đức Thái

– Phó chủ tịch : Đ/c Phạm Văn Ngọc 

– Phó chủ tịch : Đ/c Mạch Quý Dương.

– Uỷ viên TV : Đ/c Trần Kim Anh

– Uỷ viên TV : Đ/c Trịnh Thúy Hà, Trưởng ban Nữ công

Khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn trường có 10 CĐBP với tổng số CĐV là 288.Ban Chấp hành 11 đ/c; Ban Thường vụ 3 đ/c, gồm:

– Chủ tịch : Đ/c Nguyễn Duy Minh

– Phó chủ tịch : Đ/c Phạm Văn Ngọc

– Uỷ viên TV : Đ/c Trương Thị Việt Phương

Công đoàn trường đã thực hiện tốt vai trò chức năng của tổ chức công đoàn, thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CĐV, NLĐ; bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp cho toàn thể VC, NLĐ trong trường.

Công đoàn viên nhà trường tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao do công đoàn ĐHTN phát động. Bên cạnh đó, hàng năm, công đoàn trường đều tổ chức các giải thể thao và các trận đấu giao hữu tạo ra không khí tập luyện, vui chơi lành mạnh cho VC, NLĐ.

Công đoàn viên nhà trường đã tham gia nhiệt tình các hoạt động từ thiện, nhân đạo do công đoàn ngành, ĐHTN phát động. Chủ động tổ chức các đợt quyên góp hỗ trợ các đối tượng gia đình VC, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; hỗ trợ học sinh nghèo tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trung bình hằng năm, CĐV toàn trường thực hiện quyên góp ủng hộ khoảng 100 triệu. Năm 2016, một trong những hoạt động thiết thực của CĐ trường trong công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được Lãnh đạo tỉnh ghi nhận: Nhà trường đã vinh dự được nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Tư, trú tại Xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 

Trong 5 năm gần đây, Công đoàn Trường đã nhận được: 01 Cờ thi đua của Công đoàn ngành năm học 2015-2016; 01 Bằng khen của Liên đoàn lao động Tỉnh năm học 2015-2016; 03 Bằng khen của Công đoàn ngành năm học 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 cho các thành tích hằng năm và đột xuất. Các công đoàn viên trong toàn trường đã nhận được 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 16 Bằng khen của Công đoàn GDVN; 01 Bằng khen của Liên đoàn lao động Tỉnh Thái Nguyên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA CÔNG ĐOÀN

2021

Chia sẻ: