Hội nghị, hội thảo

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022

Thực hiện công văn số 1715/VHL-ƯDTKCN ngày 14/9/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc mời tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa – Giải thưởng của khoa học công nghệ định hướng ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo việc đăng ký tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022, cụ thể như sau:

1. Giới thiệu giải thưởng

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh GS.VS. Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa – Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Với mục tiêu vinh danh các nhà khoa học trong và ngoài nước có các nghiên cứu khoa học tự nhiên xuất sắc và đã tham gia tổ chức triển khai ứng dụng các nghiên cứu của mình trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh ở Việt Nam. Giải thưởng Trần Đại Nghĩa đã trao được 06 Giải thưởng qua 02 lần tổ chức vào năm 2016 và năm 2019. Các Giải thưởng đã được trao là các nghiên cứu mới trong ngành công nghệ sinh học, vật liệu mới, môi trường,… đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Các nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016

Các nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

2. Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ tham dự

Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, trước 17h00 ngày 31/12/2021 tính theo dấu bưu điện.

Thông tin về Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Viện Hàn lâm KHCNVN: http://vast.gov.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị giới thiệu và ứng cử những công trình điển hình xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ tham gia xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022.

Trân trọng./.

2021

Chia sẻ: