Hội nghị, hội thảo

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI, năm 2021-2022

1. Đối tượng dự thi

Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế – xã hội được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2017 trở lại đây đều được tham dự Hội thi.

2. Lĩnh vực dự thi: Chia thành 6 nhóm

– Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

– Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải

– Vật liệu, hóa chất, năng lượng

– Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

– Y dược

– Giáo dục và đào tạo

3. Các tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

– Có tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào đã có ở Việt Nam hoặc đã áp dụng tại Việt Nam trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

– Có khả năng áp dụng (sử dụng) rộng rãi trong điều kiện kinh tế kỹ thuật ở Thái Nguyên.

– Mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Thái Nguyên, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

4. Hồ sơ tham dự gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu);

– 01 ảnh chân dung 4×6 và 01 bản photo Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả hoặc của đại diện cho tập thể tác giả;

– Toàn văn giải pháp dự thi;

– Bản mô tả giải pháp dự thi;

– Các tài liệu khác (nếu có): Sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh, mô hình,….. và các tài liệu khác có liên quan.

2021

Chia sẻ: