Hội nghị, hội thảo

ICTU chính thức nhận nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng và triển khai chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25. Nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt, ngày 17/3/2021, tại trụ sở Bộ Khoa học & Công nghệ đã diễn ra Lễ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình KC-4.0 19/25 giữa Bộ KH&CN và Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (ICTU). Đến tham dự buổi lễ, đoàn công tác của nhà trường do PGS.TS Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường, chủ nhiệm đề tài: “Xây dựng nền tảng mở nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn” làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi lễ.

Hiện nay, các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như Goggle, Microsoft đều đã cung cấp các ứng dụng nhận dạng và dịch tiếng nói. Tuy nhiên, các sản phẩm nhận dạng tiếng nói của các tập đoàn công nghệ lớn có chất lượng chưa cao khi áp dụng cho tiếng Việt. Đối với các sản phẩm này, chúng ta cũng không làm chủ được nền tảng công nghệ và dữ liệu để có thể phát triển tiếp, tùy biến cho các ứng dụng theo các yêu cầu cụ thể khác nhau. Đặc biệt, vấn đề lớn nhất khi sử dụng các sản phẩm nhận dạng tiếng nói của các tập đoàn công nghệ lớn là vấn đề phương ngữ chưa được xử lý hiệu quả.

Đại diện các bên ký kết hợp đồng.

Đề tài: “Xây dựng nền tảng mở nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn” là một trong 15 danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025. Mục tiêu của đề tài khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết ứng dụng chuyển đổi tiếng nói sang văn bản hỗ trợ tạo biên bản cho các cuộc họp (truyền hình, hội thảo trực tiếp, phỏng vấn của phóng viên,…); xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu tiếng nói tiếng Việt, phục vụ cho các nghiên cứu về nhận dạng tiếng nói tiếng Việt; xây dựng được nền tảng mở nhận dạng tiếng nói đa vùng miền với mục tiêu nhận dạng và chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản với độ chính xác cao, thời gian thực và chủ đề đa dạng làm nền tảng lõi cho nhiều ứng dụng… Đề tài do ICTU là đơn vị chủ trì phối hợp cùng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Công ty Cổ phần Giải pháp trí thông minh nhân tạo Việt Nam (VAIS) thực hiện trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Lãnh đạo các bên tham dự chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 có mục tiêu chính là nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, Chương trình còn hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số. Chủ trì Đề tài: “Xây dựng nền tảng mở nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn” là cơ hội để ICTU nâng cao vị thế, hình ảnh của nhà trường với xã hội, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

2021

Chia sẻ: