Giới thiệu

Liên hệ

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Email: contact@ictu.edu.vn

Số điện thoại : 02083 846 254

Website: http://www.ictu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ictu.vn

Địa chỉ: Quyết Thắng, đường Z115, Thành phố Thái Nguyên.

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

Email: phonghctc@ictu.edu.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Số điện thoại: 0208.3904 389

Email: phongqtpv@ictu.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

phongdaotao@ictu.edu.vn

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

Số điện thoại: 0208.3904.376

Email: phongkhaothi@ictu.edu.vn

Email: thanhtra@ictu.edu.vn

PHÒNG KHCN&HTQT

Số điện thoại: 02083904335

Email: phongqlkhqhqt@ictu.edu.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Số điện thoại: 02803904377

Email: taichinh@ictu.edu.vn

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Số điện thoại: 0280 3904365

Email: phongcthssv@ictu.edu.vn

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Email: khoahoccoban@ictu.edu.vn

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Email: khoacongnghethongtin@ictu.edu.vn

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA

Email: khoacntdh@ictu.edu.vn

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ & TRUYỀN THÔNG

Số điện thoại: 02083.904349

Email: khoacndttt@ictu.edu.vn

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

Số điện thoại: 0208.3904.337

Email: hethongttkt@ictu.edu.vn

KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Email: truyenthongdaphuongtien@ictu.edu.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Email: truyenthong@ictu.edu.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU

Email: trungtamdaotaotnc@ictu.edu.vn

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Email: trungtamptpm@ictu.edu.vn

CÁC BỘ PHẬN KHÁC:

Tổ Bảo vệ

Tổ trưởng: Nguyễn Mạnh Tuấn

Số điện thoại: 0983 646135

Trạm y tế

tramyte@ictu.edu.vn

 

 

 

 

 

2021

Chia sẻ: