Phòng chức năng

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN Ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 451/QĐ-TCCB ngày 08/08/2005 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).
2. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; Công tác quản lý sinh viên: khen thưởng, kỷ luật, nội trú, ngoại trú, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên và các hoạt động khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên; Hợp tác với các doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.
3. Cơ cấu, đội ngũ: Tổng số VC, NLĐ của Phòng gồm 15 người, trong đó 01 trưởng Phòng, 01 phó trưởng phòng, 06 chuyên viên và 07 nhân viên. Trình độ đội ngũ CBVC:05 thạc sĩ, 03 đại học.
4. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: Trưởng phòng (TS. Bùi Ngọc Tuấn, ThS. Bùi Anh Tú); Phó Trưởng phòng (CN.Phùng Như Thái; TS. Nguyễn Duy Minh; TS. Trương Tuấn Linh; TS. Đinh Xuân Lâm; ThS. Bùi Anh Tú; ThS. Nguyễn Văn Việt).
5. Danh hiệu và phần thưởng đạt được
* 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình công tác HSSV giai đoạn 2009-2012.
* Nhiều năm liền đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN.

2021

Chia sẻ: