Hội nghị, hội thảo

Sơ loại cuộc thi “Sáng tạo Khởi nghiệp ICTU năm 2021”

Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, cũng như tạo được môi trường trao đổi học thuật cho các em sinh viên, ngày 26/2/2021 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thể lệ và xây dựng Kế hoạch Cuộc thi “Sáng tạo Khởi nghiệp ICTU năm 2021”. Cuộc thi đã nhận được 44 ý tưởng đăng ký tham dự của các tác giả/nhóm tác giả. Các ý tưởng được đưa  ra tại Cuộc thi là những ý tưởng có tính mới, tính sáng tạo và có giá trị khoa học, tính ứng dụng trong thực tiễn.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo kế hoạch Cuộc thi, vòng Sơ loại Cuộc thi đã được tổ chức trực tuyến qua Zoom Meeting bắt đầu từ ngày 25/5/2021 đến ngày 04/6/2021.

Một số hình ảnh báo cáo của sinh viên

 Với sự nỗ lực và tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Hội đồng chấm Sơ loại đã lựa chọn được 20/44 ý tưởng xuất sắc vào vòng Sơ khảo Cuộc thi. Đồng thời, Ban tổ chức rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm đến từ các cán bộ giảng viên, sự cố gắng tích cực và nhiệt tình tham gia của các em sinh viên.

Sáng tạo Khởi nghiệp ICTU là cuộc thi thường niên do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức thường niên nhằm cung cấp kiến thức khởi nghiệp, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ các bạn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

2021

Chia sẻ: