Đại học

808 sinh viên tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Từ ngày 5 đến ngày 10 /6/2018, sinh viên K12 và K13 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Tham gia đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần này có 808 sinh viên hệ đào tạo chính quy K12 và K13 của trường. Trong đó: Khoa Công nghệ Thông tin có 309 sinh viên, Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông 170 sinh viên, Khoa Công nghệ Tự động hóa 147 sinh viên, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế 93 sinh viên và Khoa Truyền thông Đa phương tiện có 89 sinh viên.

Các sinh viên đã khoảng thời gian là 10 phút để thuyết trình về đề tài của mình. Hội đồng giám khảo sau khi nghe các bạn sinh viên trình bày đã đưa ra các câu hỏi phản biện nhằm đánh giá toàn diện cả về hình thức, nội dung và ý thức trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời đưa ra những góp ý nhằm giúp các em có những đề tài nghiên cứu tốt hơn sau này. Nhiều đề tài được đánh giá cao và mang ý nghĩa thực tiễn như: Đề tài “Mô phỏng một số bộ phận cơ thể ảo sử dụng công nghệ 3D” của sinh viên Nguyễn Thị Hương, Truyền thông Đa Phương tiện K12B; Đề tài “Thực trạng truyền thông online của công ty cổ phần xúc tiến thương mại điện tử ECP Việt Nam” của sinh viên Nguyễn Thị Phương, Công nghệ Truyền thông K13A; Đề tài: Voice-based IoT communication/command Bots của sinh viên Dương Anh Tú, Công nghệ Thông tin K12E…

Đối với những sinh viên có đề tài bảo vệ trong đợt này, đây chính là thời khắc quan trọng để các bạn khẳng định thành quả sau thời gian miệt mài học tập và rèn luyện tại trường. Với nền tảng đã được trang bị, chắc chắn trên con đường mới, các bạn sinh viên ICTU sẽ tự tin khẳng định mình và gặt hái được nhiều thành công.

 *Một số hình ảnh bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên:

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9182.JPG

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9228.JPG

Sinh viên Khoa Công nghệ Tự động hóa bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

C:UsersADMINAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_9207.jpg

Hội đồng bảo vệ đồ án Khoa Truyền thông Đa phương tiện

E:DownloadsIMG_20180606_165039.jpg

Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng giám khảo.

C:UsersADMINAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_9252.jpg

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9284.JPG

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9299.JPG

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9302.JPG

Hội đồng bảo vệ đồ án của Khoa Công nghệ Thông tin

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9325.JPG

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9349.JPG

D:LTLINH - TTSK ICTUảnh2018tháng 6bảo vệ đồ ánIMG_9369.JPG

Sinh viên bảo vệ đồ án tại Hội đồng bảo vệ Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông.

2021

Chia sẻ: