Đại học

Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo năm học 2014 – 2015 và định hướng năm học 2015 – 2016

Sáng ngày 27/11/2015, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo 2014 – 2015 và định hướng năm học 2015 – 2016. Đây là hoạt động nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh, đào tạo của năm học cũ, đồng thời đưa ra các kế hoạch chiến lược trong công tác tuyển sinh và đào tạo của năm học mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: Hội nghị cần tập trung thảo luận và chỉ ra những mặt còn tồn tại, những hạn chế cần sớm khắc phục để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học tới. Trong đó, cần phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn và những thách thức ảnh hưởng tới sự phát triển chung của Nhà trường.

hoi nghi cong tac dao tao 1

TS. Nguyễn văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong năm học trên tất cả các mặt hoạt động của nhà trường, đặc biệt là trong công tác tổ chức quản lý, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục sinh viên,…đưa ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong năm học 2015-2016.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo và phân tích về công tác tuyển sinh, đào tạo của Th.S Lê Hùng Linh – Phó trưởng phòng Đào tạo; Báo cáo về công tác quản lý sinh viên, giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập của TS. Bùi Ngọc Tuấn – Trưởng phòng Công tác HSSV. Trong các báo cáo cũng đã phân tích và chỉ rõ các điểm mạnh, điểm yếu và chỉ ra cách khắc phục trong thời gian tới.

hoi nghi cong tac dao tao 2

ThS Lê Hùng Linh, Phòng đào tạo trình bày báo cáo về công tác đào tạo tại Hội nghị

hoi nghi cong tac dao tao 3

ThS. Bùi Ngọc Tuấn, Phòng CT HSSV trình bày báo cáo về công tác GVCN kiêm CVHT tại Hội nghị

Trong phần thảo luận tại chỗ, các đơn vị tập trung vào một số nội dung: “Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả tiết giảng của giảng viên”, “Tổ chức quản lý khai thác hiệu quả trang thiết bị phòng lab nhà trường”, “Đổi mới phương pháp và chất lượng sinh viên theo hướng đánh giá năng lực thực hiện của sinh viên”, “ Các quy định về các chuẩn ngoại ngữ, tin học đối với giảng viên nhà trường”, “Đổi mới công tác quản lý sinh viên gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập”, thảo luận một số quy chế của trường để thực hiện trong năm học 2015-2016,… các trao đổi cởi mở, thẳng thắn, có nhiều các đề xuất mang tính chiến lược để thực hiện thành công các nhiệm vụ trong năm học tới.

Tổng kết Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khái quát tình hình nhà trường và những định hướng lớn trong năm học 2015-2016 trên các mặt hoạt động: quản lý, tổ chức đào tạo, đời sống và xây dựng cơ bản, đồng thời đánh giá cao những ý kiến tham gia thảo luận cho các báo cáo ở từng chủ đề, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thiện và cụ thể hóa công việc ở từng lĩnh vực để các nội dung được triển khai vào năm học mới.

Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo năm học 2014-2015 và định hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể nhà trường./. 

2021

Chia sẻ: