Đại học

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2015

Thực hiện kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015, Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn ngẫu nhiên các sinh viên năm cuối thuộc ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông Tin & Truyền Thông tham gia hoạt động này.

Theo kế hoạch, ngày 9/5/2015, tại trường đã tổ chức đánh giá trình độ Tin học và Ngoại ngữ, ngày 16/5/2015 tổ chức đánh giá chuyên môn trên cơ sở các chủ đề đã được Hội đồng chuyên môn thuộc hai ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin xây dựng.

Hội đồng đánh giá hiện trạng SV tốt nghiệp 2015 của Nhà trường bao gồm các giảng viên có uy tín trong trường; các giảng viên, nhà khoa học đến từ trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội; Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng các chuyên gia và đại diện các nhà tuyển dụng.  

Hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp là hoạt động mới của Đại học Thái Nguyên, được bắt đầu từ năm 2013. Mục đích của hoạt động này là chỉ ra thực trạng chất lượng của sinh viên so với chuẩn đầu ra đã công bố của Nhà trường, từ những kết quả này, nhà trường có thể điều chỉnh hoạt động đào tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo những năm tiếp theo bằng các giải pháp, hành động cụ thể.

Một số hình ảnh đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2015 tại Trường:

dang gia hien trang sinh vien tot nghiep 1

dang gia hien trang sinh vien tot nghiep 2

dang gia hien trang sinh vien tot nghiep 3

2021

Chia sẻ: