Đại học

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Công nghệ Tự động hóa

Ngày 10/6/016, Khoa Công nghệ Tự động hóa ,Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K11 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Tham gia đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần này có tổng số 12 sinh viên được chia thành 02 Hội đồng. Mỗi sinh viên có khoảng 40 phút để trình bày về các kết quả trong đồ án của mình và trả lời các câu hỏi của Hội đồng chấm đồ án. Sau khi lắng nghe phần trình bày đồ án tốt nghiệp của các sinh viên cũng như xem xét mô hình sản phẩm, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra các đánh giá cụ thể. Qua đó, các sinh viên đã biết được những điểm còn thiếu sót, chưa rõ ràng của đồ án, và bổ sung hoàn thiện kết quả nghiên cứu của mình.

Năm nay, các đề tài của đồ án đều tập trung vào giải quyết những bài toán, những vấn đề thiết thực của doanh nghiệp và nền kinh tế. Điều này đã phản ánh kết quả lao động nghiêm túc, tìm tòi sáng tạo của sinh viên.

bao ve do an tot nghiep 1

Các thầy cô trong Hội đồng bảo vệ ĐATN số 01

bao ve do an tot nghiep 2

Hội đồng bảo vệ ĐATN số 02 gồm 06 thành viên

bao ve do an tot nghiep 3

Sinh viên Nguyễn Thành Công trình bày ĐATN của mình

bao ve do an tot nghiep 4

Sinh viên La Thị Luyến thuyết minh về mô hình thiết kế và chế tạo hệ thống đóng mở cửa tự động sử dụng công nghệ RFID.

2021

Chia sẻ: