Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng thành công Đại hội các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện kế hoạch số 02/HD-CĐ ngày 30/1/2023 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2023-2028, từ ngày 05/3/2023 đến ngày 17/3/2023, 10 công đoàn bộ phận đã tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, ban thường vụ Công đoàn nhà trường, chủ tịch Công đoàn và toàn thể công đoàn viên các bộ phận thuộc đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn nhà trường, sự nỗ lực, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Cùng với mục tiêu của Đại hội “ Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn trường, Đại hội các Công đoàn bộ phận đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Tại các Đại hội đã bầu ra được 150 đồng chí trong Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số đại biểu là 150 người đảm bảo đúng theo Kế hoạch đã đề ra.

Đại hội các Công đoàn bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội công đoàn nhà trường cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trước thềm Đại hội, Công đoàn trường đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo phong trào đoàn kết thi đua gắn với bảo vệ lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống, việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động.

Một số hình ảnh của Đại hội các Công đoàn bộ phận.

 

 

2021

Chia sẻ: